Predseda združenia:
·Milan Duška
  Podpredseda združenia:
·František Džuppa
  Ďalší členovia výkonnej rady:
·Pavol Hajduk
·Ján Kmec
·Marek Kočiš
·Marián Lukáč
·Ivan Ballo
·Jarmila Kmecová
·Emília Čižmárová